วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การทำ..สมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช.!!

สูตร..สมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช

1. สูตรสมุนไพรป้องกันและกำจัดหนอนและแมลง

ส่วนประกอบ
          1. หางไหลแดง หรือขาว 3 กิโลกรัม
          2. เปลือกสะเดา 3 กิโลกรัม
          3. หนอนตายหยาก 3 กิโลกรัม
          4. ยาเส้น 0.5 กิโลกรัม
          5. เหล้าขาว 1 ขวด
          6. หัวน้ำส้ม 1 ขวดกระทิงแดง

วิธีทำ
          นำสมุนไพรทั้งหมดมาทุบพอแตก จากนั้นเติมกากน้ำตาลลงไปพอท่วม หมักทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน ก็สามารถนำมาใช้กำจัดหนอนและแมลงได้

วิธีใช้
          นำสมุนไพรที่ได้จากการหมักแล้วให้นำมาใช้ได้ในอัตรา 30-40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร2. สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงและเพลี้ยไฟ

ส่วนประกอบ
          ได้แก่ สาบเสือ ขิงแก่ ข่าแก่ ตะไคร้ หนอนตายหยาก พริกไทย บอระเพ็ด กระเพรา กระชาย หางไหลขาว หางไหลแดง ดีปลี พริก ใบสะเดาแก่  เทียนทอง(ใบ,ผล) ลำโพง(ต้นใบ)

วิธีทำ
          1. นำสมุนไพรทั้งหมดมาอย่างละเท่ากัน โขลกให้ละเอียดพอประมาณ แล้วเติมน้ำลงไปใส่พอท่วม
          2. เติมเหล้าขาว 1 ขวด น้ำส้มสายชู 2 ขวดกระทิงแดง
          3. นำมะนาวผ่าซีกและมะกรูดผ่าซีก (20ผล) ลงไปหมักด้วย
          4. จากนั้นนำการหมักไว้ประมาณ 2 คืน แล้วจึงนำมาใช้ในอัตราส่วน 20-30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

3. สูตรสมุนไพรกำจัดหนอนและเพลี้ยต่างๆ

ส่วนประกอบ
          เถาหรือต้นหางไหลชนิดยางสีแดง น้ำเปล่า เหล้าขาว 1-2 ขวด หัวน้ำส้มสายชู 150 ซีซี

วิธีทำ
          นำเถาหรือต้นหางไหลมาสับเป็นท่อนหรือชิ้นเล็กๆใส่ถังไฟเบอร์ขนาด 200 ลิตร ใส่น้ำเปล่าจนเต็มเติมเหล้า 1-2 ขวด หัวน้ำส้มสายชู 150 ซีซี คนให้เข้ากัน ใช้ฝาปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันน้ำฝน ทิ้งไว้ 7-10 วัน ขะได้เชื้อสกัดหางไหล

วิธีใช้
          ใช้หัวเชื้อ 30-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชทุก 7-10 วัน จะสามารถกำจัดศัตรูพืชประเภทหนอนได้ทุกชนิด ตลอดจนเพลียต่างๆได้ หากใช้เงิน 4 เดือนไปแล้ว เมื่อนำหมักยุบให้เติมน้ำใหม่พร้อมกับใส่เหล้าขาวหัวน้ำส้มสายชูเติมทับไป เรื่อยๆจนทำให้ได้น้ำหมักที่คุณภาพยังคงเดิม4. สูตรสมุนไพรกำจัดหนอนและเพลี้ยอ่อน

ส่วนประกอบ
          เมล็ดสะเดา 2 กิโลกรัม หากไม่มีเมล็ดให้ใช้ใบสะเดาแทนแต่ประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดจะสู้ เมล็ดไม่ได้ หัวข่าแก่ 1 กิโลกรัม ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม น้ำ 20 ลิตร

วิธีทำ
          บดเมล็ดสะเดา หัวข่าแก่ และตะไคร้หอมตามปริมาณที่กำหนดแล้วนำไปหมักรวมกันในโอ่ง จากนั้นจึงเติมน้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 คืน

วิธีใช้
          กรองน้ำยาที่ได้จากการหมักปริมาณ 2 ลิตร เติมน้ำสบู่ 10-20 กรัม และผสมน้ำเปล่า 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นตอนเช้าหรือตอนเย็น ทุกๆ 3-5 วันติดต่อกัน 2-3 ครั้ง


5. สูตรสมุนไพรกำจัดหมัดกระโดด

ส่วนประกอบ
          1. ว่านน้ำ 1 ขีด
          2. ขมิ้นชัน 1 ขีด
          3. สบู่กรด 1/8 ก้อน

วิธีทำ
          นำขมิ้นชันและว่านน้ำมาทุบ และสับให้ลพเอียด จากนั้นไปต้มน้ำให้เดือด โดยเติมน้ำพอท่วม เมื่อน้ำเดือดให้เติมสบู่กรดลงไปอีกสักครู่จึงยกลง

วิธีใช้
          ตามสัดส่วนดังกล่าวจะได้น้ำสกัดประมาณ 3 กระป๋องนม ให้นำไปผสมกับสารสะกัดสะเดา 1 กระป๋องนม แล้วน้ำจำนวน 20 ลิตร นำมาฉีดพ่น ถ้ามีแมลงระบาดมากให้ฉีดวันเว้นวัน แต่ถ้าระบาดน้อยหรือใช้เพื่อป้องกันจะฉีดวันเว้น 5-7 วันก็เพียงพอ6. สูตรป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช

ส่วนประกอบ
          สะเดา ใบตะไคร้หอม ใบและกิ่งโล่ติน ใสาบเสือหรือใบและต้นบัวตอง ทั้งหมดรวมกัน 10 กิโลกรัม น้ำตาลทรายดิบ หรือกากน้ำตาล 5 กิโลกรัม หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 100 ซีซี

วิธีทำ
          นำใบสะเดา ใบตะไคร้หอม ใบและกิ่งโล่ติน ใบสาบเสือหรือใบและต้นบัวตอง สับเป็นชิ้นผสมกับน้ำตาลทรายดิบหรือคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นจึงเอาส่วนผสมใส่โอ่งเทน้ำลงไป 10 ลิตร หรือให้ท่วมพืช นำหัวจุลินทรีย์เข้มข้นผสมลงไป ปิดฝาให้มิดชิดตั้งไว้ในที่ร่ม ทิ้งไว้ประมาณ 30 วัน เมื่อได้น้ำหมักแล้วให้กรองใส่ขวดเก็บไว้ในที่มืด ส่วนกากที่เหลือสามารถนำไปใช้แทนปุ๋ยได้

วิธีใช้
          อัตราการใช้ 20-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน หรือใส่ที่โคนต้นเพื่อป้องกันและกำจัดโรค แมลงศัตรูพืช7. สูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ และแมลงอื่นๆ

ส่วนประกอบ
          1. เหล้าขาว 2 ขวด
          2. น้ำส้มสายชู5% 1 ลิตร
          3. สารอีเอ็ม 1 ลิตร
          4. กากน้ำตาล 1 ลิตร
          5. น้ำสะอาด 10 ลิตร

วิธีทำ
          นำกากน้ำตาลผสมน้ำคนให้เข้ากันใส่เหล้าขาว น้ำส้มสายชู และสารอีเอ็มผสมให้เข้ากัน ปิดฝาภาชนะให้สนิท หมักทิ้งไว้ 10-15 วัน คนส่วนผสมในภาชนะทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดการนอนก้น เปิดฝาระบายก๊าซหลังจากคน เมื่อครบกำหนดแล้วจึงนำไปฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลง และป้องกันโรคพืชบางชนิด เช่น ใบหงิกและใบด่าง

วิธีใช้
          - ใช้ 1-5 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำสะอาด 5-10 ลิตร
          - ฉีดพ่นให้ชุ่มและทั่วถึงทั้งนอกและในพุ่ม
          - ใช้กับพืชผักทุก 3 วัน สลับกับพ่นปุ๋ยน้ำ
          - พืชไร่ พืชสวน พ่นทุก 3-7 วัน สลับกับการพ่นปุ๋ยน้ำ
          - ผสมกับกากน้ำตาล หรือนมสด ฯลฯ เพื่อเป็นสารจับใบ8. สูตรป้องกันกำจัดหนอนหลอดหอม หนอนชอนใบ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยในผลไม้ (สูตรเข้มข้น)

ส่วนประกอบ
          1. เหล้าขาว 2 แก้ว
          2. น้ำส้มสายชู5% 1 แก้ว
          3. สารอีเอ็ม 1 แก้ว
          4. กากน้ำตาล 1 แก้ว

วิธีทำ
          นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในภาชนะคนให้เข้ากันและปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้ 1 วัน แล้วนำไปฉีดพ่น

วิธีใช้
          ใช้ 5-10 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 20 ลิตร9. สูตรไล่หอยหรือเพลี้ยไฟป้องกันใบข้าวไหม้

ส่วนประกอบ
          1. ยอดยูคาลิปตัส 2 กิโลกรัม
          2. ยอดสะเดา 20 ยอด หรือ 1 ปี๊บ
          3. ข่าแก่ 2 กิโลกรัม
          4. บอระเพ็ด 2 กิโลกรัม
          5. จุลินทรีย์ 1 แก้ว
          6. กากน้ำตาล 1 แก้ว

วิธีทำ
          นำยอดยูคาลิปตัส ยอดสะเดา ข่าแก่ และบอระเพ็ด แต่ละอย่างแยกกันใส่ปี๊บ ใส่น้ำให้เต็มต้มให้เหลือน้ำอย่างละครึ่งปี๊บทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนำมาเทรวมกันใส่โอ่ง ใส่จุลินทรีย์ลงไป 1 แก้ว กากน้ำตาล 1 แก้ว ปิดฝาให้สนิท ทิ้งไว้ 3 วัน แล้วกรองเอาแต่น้ำ นำน้ำที่ได้มาใช้

วิธีใช้
          ใช้ 0.5 แก้ว ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นราดในไร่หรือนาข้าว

1 ความคิดเห็น: