วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สูตรการทำฮอร์โมนเร่งข้าวและพืชโตจนตะลึง.!!

ฮอร์โมนเร่งข้าวและพืชโตจนตะลึง เป็นสูตรที่คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการคิดค้นและการทำน้ำหมักสูตรต่าง ๆ ได้ทำการคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของข้าวและพืช โดยคุณสมเดช สง่าแสง บอกว่าสูตรนี้ สามารถใช้ได้กับข้าวและพืชเกือบทุกชนิด แต่ถ้าจะให้ใช้ได้ดีที่สุดต้องใช้กับข้าวและพืชผักสวนครัว ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้>>

 คุณสมเดช  สง่าแสง  เกษตรกรผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการเกษตร  ได้มีคิดค้นสูตรปุ๋ยต่างๆ เพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตร  โดยได้ทำการศึกษาหาความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรอำเภอ  ในเรื่องการป้อนกันกำจัดแมลงโดยใช้กระบวนการ IPM จึงคิดค้นการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ  สูตรต่างๆ  จนประสบความสำเร็จโดยเฉพาะสูตรฝังโคนไม้ผล บังคับให้ไม้ผลออกนอกฤดูโดยไม่ต้องใช้สารที่เป็นเคมีราด ในปี 2545  ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งเครือข่ายและจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ตำบลชอนสารเดช  โดยมีสมาชิกที่ร่วมกลุ่มจำนวน 90คน  โดยตนรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและควบคุมการผลิตปัจจุบันยังเป็นวิทยากรเกษตรกรจุดสาธิตและถ่ายทอดการทำน้ำหมักชีวภาพ  ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชอนสารเดช  โดยผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรการเกษตรกรจากมหาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบใบประกาศให้>>>

ฮอร์โมนเร่งข้าวและพืชโตจนตะลึง

ฮอร์โมนเร่งข้าวและพืชโตจนตะลึง
 วัตถุดิบ
  1.นมสด  1  กิโลกรัม
  2.น้ำมะพร้าวอ่อน  1  กิโลกรัม
  3.หัวผักกาด  1  กิโลกรัม
  4.น้ำตาลกลูโคส หรือ กลูโคลิน  1  กิโลกรัม
 วิธีการทำ
  นำหัวผักกาดที่ได้มาบด  หรือปั่นให้ละเอียดแล้วนำมาผสมกับนมสด  น้ำมะพร้าวอ่อน และน้ำตาลกลูโคส หรือ กลูโคลิน  สามารถนำมาใช้ได้เลยหากใช้ไม่หมดให้นำไปแช่ไว้ในตู้เย็น
 วิธีการใช้
  * ถ้านำไปใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในข้าว   จะใช้ในอัตราส่วนน้ำหมัก  100ซีซี   ผสมกับน้ำ  20  ลิตร     ฉีดพ่นในช่วงข้าวเล็กประมาณ  3-4  ครั้ง  ในช่วงเช้า  เพื่อบำรุงต้นและใบให้อวบใหญ่สวยงาม    และ  เว้นช่วงไปฉีดอีกรอบในช่วงข้าวตั้งท้อง  จนถึงระยะการเก็บเกี่ยว   อีกประมาณ  3-4  ครั้ง  เพื่อช่วยในการบำรุงรวงข้าวใหญ่มีขนาดใหญ่  สมบูรณ์   ได้น้ำหนักดี
  * ถ้าใช้กับพืชผักสวนครัว   ให้ใช้น้ำหมัก 100ซีซี ผสมกับน้ำ 20ลิตร  นำไปฉีดพ่นในพืชผักสวนครัว เพื่อเร่งการเจริญเติบโตได้ตามความต้องการ

ภูมิปัญญาจาก : คุณสมเดช  สง่าแสง ต.ขอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
แหล่งที่มาของข้อมูล :  ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 เครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณสมเดช สง่าแสง 
ที่อยู่ : หมู่ที่9 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น